NDANEV: Analyse av kumulative tilgangsdata for nye energibiler på landsbasis

30. juni 2018 offentliggjorde den offisielle nettsiden til National Big Data Alliance (NDANEV) of the New Energy Vehicles statistikk og analyse av informasjonen om tilgangsvolumet til nye kilder i mai. Basert på orienteringsdataene analyserer denne artikkelen systematisk den kumulative tilgangsrangeringen av nye energibiler i Kina fra januar 2017 til mai 2018.

2257825-1 2257826-2 2257827-3 2257828


Innleggstid: 20. juli 2020